2022-06-29: Order 950m3 trailing suction hopper dredger

2022-06-29: Order 950m3 trailing suction hopper dredger

Van een Finse scheepswerf kregen wij opdracht voor engineering, levering en in bedrijf stellen van een hydraulisch systeem t.b.v. een nieuwbouw 950m3 trailing suction hopper dredger. Het betreft de aandrijving van onder andere de zuigbuis, deiningscompensator, overflow, bodemdeuren, diverse afsluiters en schuiven, laadarmen en spudpalen.

Wij danken de Finse scheepswerf voor het gestelde vertrouwen en zien uit naar een prettige samenwerking! 

2022-06-29: Order 950m3 trailing suction hopper dredger

                                                                              


Specialist in maritieme sector

Bekend met de markt en in staat snel te schakelen.


Ervaring

Meer dan 30 jaar ervaring in hydraulische aandrijvingen, besturingssystemen en projectmanagement


Turn-key probleemoplosser

3D engineering (o.a. manifolds, powerpacks) en nauwe samenwerking met bedrijven in diverse disciplines