03-07-2019: Order hydraulische systemen 2 WID vaartuigen

03-07-2019: Order hydraulische systemen 2 WID vaartuigen

Van Kooiman Marine Groep te Zwijndrecht hebben wij opdracht gekregen voor de engineering, levering en het in bedrijf stellen van de hydraulische systemen t.b.v. 2 state-of-the-art water injectie (WID) baggervaartuigen. Deze vaartuigen worden geleverd aan de wereldwijd opererende aannemer Van Oord te Rotterdam. Het betreft 2 vaartuigen waarmee bodemmateriaal verplaatst wordt door water onder lage druk in de bodem te spuiten. 

Wij danken Kooiman Marine Groep opnieuw voor het gestelde vertrouwen en zien uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking! 

03-07-2019: Order hydraulische systemen 2 WID vaartuigen

                                                                              


Specialist in maritieme sector

Bekend met de markt en in staat snel te schakelen.


Ervaring

Meer dan 30 jaar ervaring in hydraulische aandrijvingen, besturingssystemen en projectmanagement


Turn-key probleemoplosser

3D engineering (o.a. manifolds, powerpacks) en nauwe samenwerking met bedrijven in diverse disciplines